Information från Frentab och Värmdö kommun

Det är glädjande för oss på Frentab att ha fått fortsatt förtroende att förbättra VA nätet i Älvsala området.

De områden som nu ligger på tur.
Vi kommer fortsätta på vägar som tillhör Älvsala Nya Tomtägareförening men även börja med arbeten i Älvsala Västra Tomtägarförening. Se bifogad karta.

Information är viktigt!
Vi vill ge information men också få information därför är det viktigt för oss att ha en dialog med alla som påverkas av projektet dvs. beställare, boende, näringsidkare, räddningstjänst, hemtjänst, taxi m.fl. Det är också viktigt att det finns information även till de som inte är direkt påverkade av projektet.
Våra utskick går via era vanliga kanaler i föreningen eftersom de har allas adresser, vi har även öppnat en mailadress och ett journummer som är kopplat till projektet för att alltid vara nåbara.
Mail: bullandob4@frentab.se
Journr: 073 068 26 09 (att användas i nödfall)
Vi placerar även ut informationstavlor där vi informerar om pågående arbeten.

Vi vill berätta hur vi arbetar.
Eftersom det är två föreningar så har vi två informationsmöten.
Den 1/7 kl.11.00 har Älvsala Nya Tomägarförening möte på fotbollsplanen vid Ormbunksvägen, vi kommer då att vara på plats.
Samma dag dvs. 1/7 kl.16.00 vid sjöboden vid stranden har Älvsala Västar Tomtägarförening möte och vi finns på plats för att berätta hur vi tänkt utföra jobbet, vad händer med sophantering, tillfälliga parkeringar, post mm. Eftersom sprängningsarbeten ofta är något som upplevs skrämmande berättar vi hur det går till, att vi monterar mätare på huset, borrning, vibrationer, tryckvåg och efterbesiktningar.
Vi önskar även information från er, är det något vi behöver veta? Maila gärna.

Allas säkerhet är viktig för oss, både er och vår!
För allas trygghet så berättar vi på informationsmötet hur man som gående, både vuxna och barn ska passera våra arbetsplatser och fordon. Hur viktigt det är med ögonkontakt och att man inte passerar utan att man fått ett klartecken.

Område Älvsala B heter den nya etappen.
I början av juli påbörjar vi förberedande arbeten i område Älvsala B, Det vi gör är då tillfälliga byggvägar för att ni boende i så stor utsträckning som möjligt skall ta er till och från fastigheterna under arbetets gång. Dessa byggvägar görs vid Olivvägen, Spireavägen och Liljevägen.
Inom de närmaste veckorna kommer det att placeras ut blåmålade käppar vid era fastigheter. De markerar den plats som er förbindelsepunkt blir dvs. var ni skall ansluta spill och vatten ledningar.

Vecka 32 börjar vi på ”allvar” med VA arbetena. De vägar vi börjar arbeten på är:
Älvsalavägen från Ormbunksvägen. Det blir en fortsättning av det arbete vi precis avslutat.
Spireavägen mellan vändplanen och Olivvägen.
Liljevägen från vändplan ner mot Älvsalavägen.
Vallmostigen från vändplan ut mot Konvaljestigen.
Konvaljestigen från vändplan ut mot korsningen Vallmostigen.
Näckrosvägen från korsningen Gamla skolvägen.

Semester
Vi stänger arbetsplatsen under veckorna 29-31 för att ladda batterierna och ni får också lite lugn och ro några veckor😊

Frentab och Kommunen önskar alla en trevlig och solig sommar!

Ernst, Fredrik, Daniel, Niclas, Jimmy och Pär