Ordförande

Arne Eriksson

Ledamot/Sekreterare 

Marie Johansson

Ledamot/Hamnkapten

Jonas Fredriksson

Ledamot/DEWA/Hamnkapten

Per Flyborg

Ledamot/Skattmästare 

Joakim Leche

Ordförande

Arne Eriksson

Telefon: 0705-861 550

E-post: ordf@vatf.se

Ledamot/Sekreterare 

Marie Johansson

Telefon:

E-post: maria.10.johansson@gmail.com

Ledamot/Hamnkapten

Jonas Fredriksson

Telefon: 0707-63 24 65

E-post: hamnen@vatf.se

Suppleant/DEWA/Hamnkapten

Per Flyborg

Telefon: 0707-24 62 29

E-post: hamnen@vatf.se

Ledamot/Skattmästare 

Joakim Leche

Telefon: 0706-22 18 04

E-post: ekonomi@vatf.se

Ledamot/Vägmästare

Ingrid Klingwall

Suppleant/Webbmästare

Christian Nilsson

Ledamot/Grönområden

Daniel Groop

Bastu

Lennart Åhs

Felanmälan/Frågor ang. vatten

Fredrik Holmgren

Ledamot/Vägmästare

Ingrid Klingwall

Telefon: 0708-626 348

E-post: ninnieklingwall@hotmail.com

Suppleant/Webbmästare

Christian Nilsson

Telefon: 0706-316 565

E-post: webben@vatf.se

Ledamot/Grönområden

Daniel Groop

Telefon: 0707-33 28 21

E-post: daniel.groop@gmail.com

Bastu

Lennart Åhs

Telefon:

E-post: lennart.aahs@gmail.com

Felanmälan/Frågor ang. vatten

Fredrik Holmgren

Telefon: 070-996 00 67

E-post: fgen@hotmail.se

Vid kontakt skicka gärna e-post till info@vatf.se

För komplett information, vänligen logga in.