Ordförande

Arne Eriksson

Sekreterare 

Marie Johansson

Suppleant/Strandområden

Jonas Fredriksson

Skattmästare 

Joakim Leche

DEWA

Per Flyborg

Ordförande

Arne Eriksson

Telefon: 0705-861 550

E-post: ordf@vatf.se

Sekreterare 

Marie Johansson

Telefon:

E-post: maria.10.johansson@gmail.com

Suppleant/Strandområden

Jonas Fredriksson

Telefon: 0707-63 24 65

E-post: jonte.fredriksson@gmail.com

Skattmästare 

Joakim Leche

Telefon: 0706-22 18 04

E-post: ekonomi@vatf.se

DEWA

Per Flyborg

Telefon: 0707-24 62 29

E-post: per.flyborg@hotmail.com

Vägmästare

Ingrid Klingwall

Suppleant/Webbmästare

Christian Nilsson

Hamnkapten

Jan Netteryd

Suppleant/Grönområden

Daniel Groop

Bastu

Lennart Åhs

Felanmälan/Frågor ang. vatten

Fredrik Holmgren

Vägmästare

Ingrid Klingwall

Telefon: 0708-626 348

E-post: ninnieklingwall@hotmail.com

Suppleant/Webbmästare

Christian Nilsson

Telefon: 0706-316 565

E-post: webben@vatf.se

Hamnkapten

Jan Netteryd

Telefon: 0725-121 221

E-post: hamnen@vatf.se

Suppleant/Grönområden

Daniel Groop

Telefon: 0707-33 28 21

E-post: daniel.groop@gmail.com

Bastu

Lennart Åhs

Telefon:

E-post: lennart.aahs@gmail.com

Felanmälan/Frågor ang. vatten

Fredrik Holmgren

Telefon: 070-996 00 67

E-post: fgen@hotmail.se

Vid kontakt skicka gärna e-post till info@vatf.se

För komplett information, vänligen logga in.