Ordförande

Rose-Marie Blom

Sekreterare 

Arne Eriksson

Strandområden

Christian Nilsson

Skattmästare 

Joakim Leche

DEWA

Per Flyborg

Ordförande

Rose-Marie Blom

Telefon: 0704-66 35 82

E-post: rmblomblom@gmail.com

Sekreterare 

Arne Eriksson

Telefon: 0705-861 550

E-post: arne.eriksson@mvbab.se

Strandområden

Christian Nilsson

Telefon: 0706-31 65 65

E-post: christian.nilsson@gass.se

Skattmästare 

Joakim Leche

Telefon: 0706-22 18 04

E-post: joakim.leche@gmail.com

DEWA

Per Flyborg

Telefon: 0707-24 62 29

E-post: per.flyborg@hotmail.com

Vägmästare

Ingrid Klingwall

Suppleant/Webbmästare

Christian Nilsson

Hamnkapten

Jan Netteryd

Bastu

Lennart Åhs

Felanmälan/Frågor ang. vatten

Fredrik Holmgren

Vägmästare

Ingrid Klingwall

Telefon: 0708-626 348

E-post: ninnieklingwall@hotmail.com

Suppleant/Webbmästare

Christian Nilsson

Telefon: 0706-316 565

E-post: christian.nilsson@gass.se

Hamnkapten

Jan Netteryd

Telefon: 0725-121 221

E-post: jan.netteryd@gmail.com

Bastu

Lennart Åhs

Telefon:

E-post: lennart.aahs@gmail.com

Felanmälan/Frågor ang. vatten

Fredrik Holmgren

Telefon: 070-996 00 67

E-post: fgen@hotmail.se

Vid kontakt skicka gärna e-post till info@vatf.se

För komplett information, vänligen logga in.