Hamnen

Båthamnen har 48 båtplatser vid två bryggor, R-bryggan för mindre båtar och I-bryggan för större. För närvarande är alla platser belagda och kön brukar vara kort eller ingen alls. Ökar behovet av båtplatser, så är föreningens ambition att bygga ut hamnen, givet att det kan finansieras och nödvändiga tillstånd fås.

Vill du ha en båtplats, så vänd dig till våra hamnkaptener, Per Flyborg och Jonas Fredriksson, hamnen@vatf.se

Båtplatsavgifterna fastställs årsvis av föreningens årsmöte. Särskilda regler gäller för hamnen, se Hamnförordning.