Välkommen till Västra Älvsala Tomtägareförening

Föreningen bildades 1957 och omfattar idag 80 tomter, de flesta rymmer fritidsboende, ett femtontal är permanentbebodda.

Föreningen äger vägarna och allmänningarna i området i en fastighet som heter Västra Älvsala 5:1. Föreningen har också anläggningar för sommarvatten, båtbryggor, badplats mm.

Arbetet i föreningen sköts till stor del av ideella krafter, men för väghållning och skötsel av grönområden anlitar vi entreprenörer.

Som medlem betalar man medlems- och vägavgift. De som är anslutna till sommarvatten betalar vattenavgift, de som har båtplats betalar hamnavgift och de som är med i bastusektionen betalar bastuavgift. [Läs mer...]

Sommarmöte 7 juli 14:00

Info om detaljplan och VA, beslut om stadgar. Årets sommarmöte...
Läs mer...

Årets midsommarfirande

Välkomna till 2018 års midsommarfirande hos oss, klicka "Läs mer"...
Läs mer...

Att göra på städdagen 5 maj

Välkomna till städdagen! Här är att-göra-listan: STÄDDAGEN 5 maj 18.pdf
Läs mer...