Välkommen till sommarmöte

 Datum: 29 Juni.

Tid: 16.00.

Plats: Vid Boulebanan, alternativt sjöboden.

Agenda:

Välkommen

1. Vatten och avlopp 

Status i finalen på arbetet.

2. Vägar

Hastighet 20 km gäller på området. Mycket dammigt på sommaren och lekande barn och djur.

Styrelsen håller på med arbete att få officiel sänkning som även går att se i gps.

3. Nya stadgar för tomtägarförening , brygg,bastu och vattengrupp

Under framtagande

4. Vattengrupp.

Hur göra med vatten vid ev krisläge: avbrott krig mm?

5. städdag: 12 oktober.

Boka och välkomna.

6. Hopptorn, räddningsväg.

info

7. Arbetsgrupper

7.1 Hamngruppen (finns) Per och Jonte ansvariga.

7.2 Sjöbod snickerigruppen. Bildande

Jan Netteryd och Henrik ansvariga

7.3 Skog

Daniel ansvarig.

7.4 Midsommargrupp

Marianne sammankallande.

7.5 KTÄ Presenterar sina aktiviteter.

7.6 Simskola

7.7 Förslag på nya grupper?

8. Övriga frågor

Med vänliga hälsningar

Styrelsen