Allmänna Regler

Dessa regler har tillkommit efter medlemmarnas önskemål och sammanfattar de ordningsföreskrifter som utvecklats under åren. Reglerna är till för vår gemensamma trevnad.

Trafiken på våra vägar

 • Hastighetsbegränsningen är 20 km/h. Dels av säkerhetsskäl, dels för att vägarna inte ska köras sönder och få besvärande potthål.
 • Parkera ej på vägarna, de är för smala.
 • Korttidsparkering är tillåten strax innanför bommen till hamn och strand.
 • I anslutning till sjöbod eller bryggor är det tillåtet att parkera för i- och urlastning.

Båtplatser

 • Båtplats tilldelas medlem efter samråd med Hamnkapten.
 • Förtöjning på annan plats än vid brygga är ej tillåten.
 • Vinteruppläggning skall ske på anvisad plats av hamnkapten.
 • Båtplatsavtal tecknas genom Hamnkapten.

Fiske

 • Varje medlem äger rätt att fiska i föreningens fiskevatten.
 • Föreningens fiskevatten framgår av karta.

Husdjur

 • Husdjur skall inte springa omkring ”vind för våg” utan hållas under uppsikt.
 • Inga husdjur skall under sommarsäsong vistas vid badområdet. Hundar kan bada vid rampen nedaför hamnboden.

Städdagar

 • Föreningen ordnar 4 stycken städdagar fördelade på höst och vår.
 • Medlem förväntas deltaga i att gemensamt hålla efter sly, laga potthål på vägarna mm.

Diken

 • Det är tradition att medlem håller efter sly och annat ”skräp” direkt utanför egen tomt. Främst ska diket hållas efter.
 • Vid tomtinfarten skall det finnas fungerande rör som tillåter dikesvattnet att rinna fritt.
 • Finns diket inne på egen mark är det viktigt att tomtägaren rensar diket, annars finns risk för översvämning längre upp.

Övrigt

 • Vi har gemensam mark bl.a. vid stranden. Skräpa ej ner där!
 • Har ni besvär av träd eller annat som finns strax utanför er tomt, men tillhör allmän mark, kontakta styrelsen om tillåtelse att få fälla trädet/ träden.
 • Plocka inte fridlysta blommor!