Hamnförordning

Allmänna bestämmelser

 1. Varje tomtägare som erlagt avgift äger rätt till båtplats i mån av plats. Med tomtägare jämställs medlem i dennes hushåll. Med avgift menas den som alla stamfastigheter har / skall erlagt i enlighet med styrelsebeslut år 1997 och ej att jämställas med den årliga båtplatsavgiften. 
 2. Tomtägare som ämnar införskaffa båt eller byta till större / mindre måste kontakta hamnkapten. Byte av plats mellan båtägare skall godkännas av hamnkapten. Hamnkapten äger rätt att vid behov tilldela annan plats än vad som tidigare tilldelats.
 3. Uppsägning av båtplats skall ske skriftligen till hamnkapten senast 31 december inför nästkommande säsong.
 4. Båtplatsinnehavare får inte överlåta/hyra/låna ut sin plats.
 5. I mån av tillgång kan ytterligare båtplats temporärt tilldelas tomtägare genom ett ettårsavtal.
 6. Kontakta hamnkaptenen om ni inte har för avsikt att sjösätta eller kommer att gör det senare under säsongen.
 7. På föreningens årsmöte fastställs avgift för båtplats som baseras och debiteras enligt följande klassning.

R-bryggan 

 • Liten plats (4 - 5 m bom) bredd mellan bommarna 2 m 
 • Mellan plats (5 m bom) bredd mellan bommarna 2,5 m
 • Stor plats (5 - 6 m bom) bredd mellan bommarna 3 m 

I-bryggan 

 • XL plats (6 - 8 m bom) bredd mellan bommarna 3,5 m 

Försäkring

Ansvarsförsäkring skall finnas och visas upp av varje båtinnehavare för respektive båt.

Ordningsregler

A) Båt skall ligga vid tilldelad bryggplats, ej utmed strand eller annan plats inom föreningens vattenområde. Undantag är mindre jollar och kanoter/kajaker som får läggas upp på ytan till vänster/norr om R-bryggan. Jollar och kanoter/kajaker skall vara märka med namn eller tomtnummer. 

B) Parkering av motorfordon är ej tillåten vid sjön. Planen framför sjöboden är endast avsedd för i och urlastning. All parkering skall ske på avsedd plats till höger om vägbommen. 

C) Båtar får ej sjösättas eller tas upp och vinterförvaras på badstrand. 

D) Det är förbjudet att framföra båtar innanför avspärrningarna vid badstrand och hopptorn. 

E) Vinterförvaring av båt vid föreningens bryggor eller hamnområdet är EJ tillåtet. Föreningen äger rätt att flytta på båtar som ligger fel på båtägarens bekostnad och risk. Dock kan mindre roddbåtar, jollar och kanoter läggas upp på anvisad plats till vänster om sjöboden. Dessa måste vara sjösatta senast den 15 juni.

F) Pallningsmaterial, täckställningar och vagnar får ej lämnas kvar i hamnområdet eller vid den övre parkeringen efter den 15 juni. Båtar, pallningsmaterial, täckställningar och vagnar som ligger kvar efter den 15 juni har föreningen rätt att flytta undan på båtägarens bekostnad och risk. 

G) Jollar och kanoter kan förvaras i hamnen på avsedd plats, men skall vara uppmärkta med namn eller tomtnummer. 

H) Båt skall vara väl förtöjd vid fyra punkter med tampar och fjädrar som är dimensionerad för båtens storlek, båten skall inte förtöjas i bryggan utan bara i Y-bommen enligt skiss. Minst två stycken fendrar på var sida skall finnas. Om båten är låst skall det befintliga hålet som finns borrat på bryggan framför båten användas. 

I) Båt får gärna vara märkt med ägarens namn. 

J) Tomtägare som behöver gästplats kontaktar hamnkapten, företrädesvis via ”boka gäst-boj” på hemsidan. Ange storlek/vikt, namn/mailadress och telefonnummer vid förfrågan. 

Gästplatser får endast bokas för max två övernattningar. 

Som gästplats används antingen gäst boj (max 5 tons båt) eller vid eventuellt ledig Y-bom. 

K) Bommen ner till hamnområdet får EJ lämnas öppen utan uppsikt. Obehöriga fordon skall avvisas. 

L) Upptäckta skador på hamnanläggningen anmäles omgående till hamnkaptenen. 

M) Det är inte tillåtet att täcka för saxsprintarna i bommen eller annat som försvårar demontering.

Förtöjning Y-Bommar

Förtöj endast i bommen och ej i brygga. Förtöj enligt bilden nedan!