Väghållningen på vårt område

Föreningen underhåller vägarna vintertid. Snöröjningen upphandlas av en lokal entreprenör. De kräver att inga grenar hänger ut över vägen och att det måste vara trädfritt 4,5 meter upp räknat från väg kant. Snötyngd grenar som hänger ner över vägbanan försämrar sikten och framkomligheten. I händelse av kraftigt snöfall kan det dröja innan samtliga vägar blir plogade. Sandning av vägnätet är mycket kostsamt och sker endast vid undantagsfall.

8 stycken sandlådor finns på området och kan nyttjas till vid behov, till vägarna. Inte för den egna tomten.

Diken sköts av respektive tomtägare. Vi har skyldighet att ta bort växlighet från våra diken 2 meter från vägrenen, för att inte förhindra vattenavrinning och sikt, samt att vattnet kan passera obehindrat. Sly och träd får absolut inte växa i diket eller på vägrenen. Detta är inte vårt hittepå, utan Trafikverket.

Dikestrummor till den egna tomten sköts, rensas och byts vid fel och bekostas av respektive tomtägare. Föreningen har bara ansvar för vägtrummorna. Alltså de som går under vägen. Om du märker något fel på någon vägtrumma kontakta vägmästaren som ombesörjer åtgärd vid lämpligt tillfälle. De gamla trummorna är i betong som kan kollapsa. Likaså om det blir stopp i något dike.

Gropar i vägen utanför den egna tomten fylls i av tomtägaren. Vid Ljungstigen och Konvaljstigen finns det fyllnadsgrus för potthålen.

Damma kan det göra vägarna sommartid. Vi brukar då sprida salt eller Dustex (rest från pappersindustrin, cellulosa och vatten. Luktar hushållsmedvurst.) för att förhindra det. Det är jättedyrt, så regn är det bästa.

Skyltar av olika slag finns vid infarten till vårt område. På en del står det 20 km/tim. Det vore tacksamt om alla medlemmar följde hastighetsbegränsningen. Det gäller både gamla som nya medlemmar.

Avspärrningen vid Gamla Skolvägen gjordes på 1970 talet, då vi hade tung lastbilstrafik från plastfabriken som körde där. Det skulle även styckas 450 nya tomter som skulle åka på G:a Skolvägen, som då hette Älvsalavägen. När marinan etablerade sig på 1970 talet och Bullandövägen stod klar, grävdes vägen upp - vilket GPS-tillverkarna inte vet ännu?!

Bullandövägen går över vår mark - de har någon form av dispens. Men oklart är vem som ska sköta diken och hålla undan träd och sly på vår tomt-/väg bit?

Parkering utmed våra vägar är inte tillåten. Har du många gäster får de parkera innanför bommen.

Frågor? Kontakta gärna vår Vägmästare