Grönområden

Föreningens grönområden ingår i fastigheten Älvsala 5:1. De omfattar strandallmänningen och flera skogsområden med varierande natur. Grönområdena är en värdefull tillgång för alla som bor i vår förening. Därför har vi låtit upprätta en särskild Grönområdesplan, som vi genomför under en tioårsperiod.

Grönområdesplan 2016-2026

Karta gröndområdesplan