Kartor över tomter och över området

Det finns olika möjligheter att få fram kartor över Västra Älvsala. Både samfällighetens gemensamma äga Västra Älvsala 5:1 och de enskilda fastigheterna.

Värmdö kommuns karttjänst

Värmdö kommun har tjänsten Tomtkartan. Den nås på kommunens webb på adressen: https://kartor.varmdo.se/portal/apps/webappviewer/index.html?id=5900b6f5a27d423a952fa6855ed95941

Skriv in tomtbeteckningen, t ex Västra Älvsala 4:xx i övre högra hörnet. Kartan går sedan att förstora och förminska.

Notera att kartan inte är juridiskt bindande. Det går inte att använda den för att fastställa tomtgränser i verkligheten. Även om man använder koordinaterna från kartan i en mobil blir avvikelserna för stora.  För att göra en korrekt så kallad tomtutvisning krävs också en så kallad mark-gps.

För att få juridiskt bindande kartor måste man beställa en förrättning från Lantmäteriverket. En sådan kostar från cirka 70 000 kronor. Lantmäteriet har exklusiv rätt att utföra detta. Kommunen erbjuder tomtutvisning för en betydligt lägre summa. Men en sådan är inte juridiskt bindande.

Lantmäteriets karttjänst

På Min Karta på Lantmäteriets webbplats kan man också få fram kartor över enskilda tomter. Den nås på: https://minkarta.lantmateriet.se/

De kartor man kan hämta där är heller inte juridiskt bindande.

Historiska kartor

Lantmäteriet har digitaliserat stora delar av sitt kartförråd som sträcker sig tillbaka till år 1628. Det svenska lantmäteriet är ett av de äldsta av sitt slag i världen. För Västra Älvsala finns kartor från år 1709. Dessa når man på: https://historiskakartor.lantmateriet.se/

Välj Sök detaljerade kartor och ange sedan Stockholm som län, Värmdö socken och Älvsala Västra. Kartbilderna går att ladda ned.