Bastu

På strandallmänningen finns en vedeldad bastu, som nyttjas, sköts och finansieras av en grupp medlemmar i tomtägareföreningen. För att få nyttja bastun måste man gå med i denna grupp och betala in inträdesavgift på 5.000 kronor. Arbetsplikt gäller. En årsavgift kommer att införas.

Bastuchef är Jan Netteryd, jan.netteryd@gmail.com

Vice bastuchef är Lennart Åhs, lelle@home.se