Bastu

På strandallmänningen finns en vedeldad bastu, som nyttjas, sköts och finansieras av en grupp medlemmar i tomtägareföreningen. För att få nyttja bastun måste man gå med i denna grupp och betala in inträdesavgift på 6.500 kronor. Arbetsplikt gäller. En årsavgift kommer att införas.

Bastuchef är Lennart Åhs, ni kan maila honom på: lennart.aahs@gmail.com

Boka din bastutid här (endast för medlemmar i bastun