Kartor över tomter och över området

Det finns olika möjligheter att få fram kartor över Västra Älvsala. Både samfällighetens gemensamma äga Västra Älvsala 5:1 och de enskilda fastigheterna. Värmdö kommuns karttjänst Värmdö kommun har tjänsten Tomtkartan. Den nås på kommunens webb på adressen: https://kartor.varmdo.se/portal/apps/webappviewer/index.html?id=5900b6f5a27d423a952fa6855ed95941 Skriv in tomtbeteckningen, t ex Västra Älvsala 4:xx i övre högra hörnet. Kartan går sedan att förstora […]

Läs mer

Protokoll Sommarmöte 2024

Västra Älvsala Samfällighetsförening / Tomtägareförening Sommarmöte 2024-06-29 SOMMARMÖTE 2024 i Västra Älvsala Samfällighetsförening/ Tomtägareförening Detta sommarmöte var ej beslutande utan enbart ett informationsmöte. Plats: Vid sjöboden Datum: Lördagen den 29 Juni Tid:16.00 1. Mötet öppnas • Mötet öppnades och ordförande Arne Eriksson hälsade alla välkomna, ca 40 personer närvarade vid mötet. 2. Vatten och avlopp […]

Läs mer