Information från Frentab och Värmdö kommun

Det är glädjande för oss på Frentab att ha fått fortsatt förtroende att förbättra VA nätet i Älvsala området. De områden som nu ligger på tur.Vi kommer fortsätta på vägar som tillhör Älvsala Nya Tomtägareförening men även börja med arbeten i Älvsala Västra Tomtägarförening. Se bifogad karta. Information är viktigt!Vi vill ge information men också […]

Läs mer

Välkommen till sommarmöte

Detta möte är endast av informativ karaktär och protokollföres ej. När: 1 Juli. Klockan 16.00. Plats: Vid Boulebana alternativt sjöbod. Agenda: Välkommen och presentation av styrelse och övriga områdesansvariga. 1. DEWA Vi informerar om det vi vet ang status kommunalt vatten och avlopp. 2. Vägrenar. Viktigt med att medlem sköter sin dikeskanter ca 2 meter […]

Läs mer