Viktig information från Värmdö kommun

Inför att det pågående arbetet som Frentab utför i området blir klart, har Värmdö kommun tillställt samfälligheten följande punkter att tänka på. Spillvatten. Vid självfallsanslutning lämnas, 0,5 m utanför fastighetsgräns, en spolbrunn och anslutning till diam 110mm. Fastighetsägaren ombesörjer att spillvattnet leds ner och rinner iväg i systemet. Om det ej går att få självfall […]

Läs mer