Frentab Infobrev 3

Nu har vi fått upp ångan och tuffar vidare i området. Vilka vägar arbetar vi på? Älvsalavägen Arbetena går något långsammare än vi tänkt så vi är klara mitten oktober men då har vi även fått med den lilla stickvägen upp till fastigheterna vid g:la madrassfabriken. Vi arbetar även med att sy ihop ledningarna från […]

Läs mer

Frentab Infobrev

Vi har nu kommit i gång på fyra vägar i området och skall starta upp ytterligare några vägar. Var pågår arbeten? ÄlvsalavägenHär arbetar vi från korsningen Ormbunksvägen mot korsningen Olivvägen. Enligt markundersökningarna så kommer det att vara berg större delen av sträckan. Här kan vi jobba från två håll, en maskin går före med schakt […]

Läs mer