Frentab Infobrev 3

Nu har vi fått upp ångan och tuffar vidare i området.

Vilka vägar arbetar vi på?

Älvsalavägen
Arbetena går något långsammare än vi tänkt så vi är klara mitten oktober men då har vi även fått med
den lilla stickvägen upp till fastigheterna vid g:la madrassfabriken.
Vi arbetar även med att sy ihop ledningarna från tidigare etappen Älvsala A med de nya ledningarna i
Älvsala B (korsningen Älvsalavägen/Ormbunksvägen).

Liljevägen
Här verkar det som att arbetet går något snabbare än vi tänkt. Vi har gjort den svåraste delen som är
trång och har många serviser, vi räknar även med att berget snart är slut vilket gör att det går
snabbare.
Vi beräknar att arbetet på den här sträckan är klart i början av nov.

Spireavägen
Trots att vi ändrade taktik och arbetar med en maskin så har arbetet gått bra framåt. Vi räknar med att
varar framme vid Olivvägen i slutet nästa vecka och kommer då att påbörja arbetena i den byggväg vi
anlagt mellan Spireavägen och Solrosvägen. De arbetena beräknas ta ca 2 veckor.
Eftersom Älvsalavägen beräknas varar klar om 3 veckor kan vi då låta trafiken åka in den vägen och vi
kan fortsätta på Spireavägen mellan Olivvägen och Bullandövägen.
VA arbetena i Spireavägen mellan Olivvägen och Bullandövägen beräknas vara klara slutet
december.

Näckrosvägen
Vi är nu klara med den del som är mellan Gamla skolvägen och korset vid bommen. En del av
arbetslaget (1 maskin+ 1 yrkesarbetare) påbörjar nu arbeten längst in vid Näckrosvägen 10 och 12
och jobbar sig ut mot Korset vid bommen.
Det arbetet beräknas varar klart månadsskiftet okt-nov.

Vallmostigen
Vi har nu arbetat här i en månad och har då jobbat med en maskin och en sprängare samt haft vägen
farbar när vi inte är där och arbetar. Nu har vi fått klartecken att anlägga en byggväg mellan
Vallmostigen och Bullandövägen. När vi är klara med den tillfälliga vägen kan vi arbeta från två håll
vilket kortar ner tiden avsevärt samt att ni boende påverkas betydligt mindre av våra arbeten.
Vi kommer att göra ett kortare uppehåll med arbetena på Vallmostigen medan vi iordningställer
byggvägen mellan Bullandövägen och Konvaljstigen som vi också har fått klartecken att anlägga.

Konvaljstigen
Här har vi nu arbetat i ca 2 veckor och ungefär på samma sätt som på Vallmostigen men har inte
behövt ha vägen farbar utanför arbetstid. Här har vi sett till att man kan gå förbi arbetsplatsen.
Eftersom vi nu kommer att kunna jobba från två håll även här så kommer arbetet att gå snabbare och
vara mindre störande.

Ljungstigen
Här har vi precis påbörjat arbetena med att rensa fram berg och spränga. Det troliga är att det blir
sprängning hela vägen ut till Konvaljstigen. Vi har iordningställt parkering i korsningen
Ljungstigen/Konvaljstigen för er som bor där.
Vi räknar med att vara klara med Ljungstigen slutet november.

Kommande sträckor

Frentab AB, Box 26, 134 21 Gustavsberg, 08-570 260 90, www.frentab.se

Olivvägen
Om ca 3 veckor kommer vi att påbörja arbeten längst in på Olivvägen och jobba oss ut mot
Älvsalavägen. Eftersom vi inte kan ha trafik förbi schaktet första biten så iordningställer vi en parkering
vid den byggväg som finns.

Nu kommer mörkret.
Det börjar vara mörkt på morgonen och snart även på eftermiddagen. Det är dags att ta fram
reflexerna så ni syns ordentligt.
Vi ber er vara extra försiktiga när ni passerar våra arbetsplatser. Se till att få ögonkontakt med
maskinister, anläggare eller lastbilschaufförer innan ni går eller kör förbi. Våra yrkesarbetare hjälper er
gärna förbi men har många gånger koncentrationen på arbetet.
Vi vill att alla ska komma säkert fram dit man är på väg.

Vi på Frentab och Värmdö kommun önskar er en vacker sensommar!

Mail: bullandob4@frentab.se
Journr: 073 068 26 09 (att användas i nödfall)

Inga filer hittade i denna mapp.