Frentab Infobrev

Vi har nu kommit i gång på fyra vägar i området och skall starta upp ytterligare några vägar.

Var pågår arbeten?

Älvsalavägen
Här arbetar vi från korsningen Ormbunksvägen mot korsningen Olivvägen. Enligt markundersökningarna så kommer det att vara berg större delen av sträckan. Här kan vi jobba från två håll, en maskin går före med schakt och sprängning, en kommer efter och lägger VA.
Vi beräknar att vara klara med VA arbetena fram till Olivvägen vid månadsskiftet sept.-okt.

Liljevägen
Här pågår schaktning, sprängning och läggning VA från vändplanen och utåt. Arbetena går som planerat och vi närmar oss den del där vi anlagt en byggväg för att gör arbetet enklare, samt att ni som bor längst in skall få tillgång till era fastigheter. En säckgata (återvändsgata) som Liljevägen tar lite längre tid eftersom vi bara kan jobba från ett håll. VA arbetena beräknas vara klara i månadsskiftet nov.-dec.

Spireavägen
Vi arbetar från vändplanen ut mot Olivvägen och här har vi har fått tänka om. Det var mer berg än vi gissat och det är lite trångt för att arbeta med två maskiner som vi tänkt. Det berg vi inte trodde fanns är nu sprängt och vi är på en sträcka med fastare leror. Arbetena består av schakt och läggning VA, ni som bor längst in bör inom kort kunna åka till och från era fastigheter på den byggväg vi har bredvid schakten. VA arbetena tar nu längre tid än vi beräknat tidigare eftersom vi jobbar med en maskin, vi beräknar att vara framme vid Olivvägen mitten oktober.

Näckrosvägen
Arbetena går från Gamla skolvägen ner mot korset vid bommen. Även här har det varit mer berg än markundersökningarna visat men arbetena går bra framåt ändå.
Vi arbetar med två maskiner på samma sätt som på Älvsalavägen. Va-arbetena beräknas vara framme vid korset slutet september. Vi har förstått att det kan bli besvärligt för några av er vid båtupptagning nu när ni inte kan åka ut den väg ni brukar. Det kommer att gå ut information från er förening om alternativ vid båtupptagningen.

Uppstart av nya arbeten

Vallmostigen (har precis startat)
Till en början blir arbetena från ett håll dvs. som på Liljevägen men det är för smalt för att kunna göra en väg på sidan om schakten. Den här sträckan är det berg hela vägen ut till Konvaljstigen så här kommer vi endast att schakta och spränga utan att lägga VA. När vi sprängt färdigt gör vi ett omtag från vändplanen och lägger VA. Eftersom det är en så lång säckgata så ser vi till att vägen är farbar varje kväll samt att vi snabbt skall kunna lägga igen dagtid om räddningstjänsten behöver komma fram. Vi arbetar under tiden med att få göra en tillfällig väg från vändplanen ut mot Bullandövägen vilket underlättar både för er boende och arbetet.

Konvaljstigen (startar ev. mitten september)
Om vi inte kan göra byggvägen mellan Vallmostigen och Bullandövägen så kommer vi att starta upp arbeten på Konvaljstigen. Arbetssättet blir då lika som på Vallmostigen. Blir det arbeten här så kommer vi ut med ny information.

Dags att ta upp båten.
Många av er vill ta upp båten och undrar hur ni kan komma in på tomter mm. där vi arbetar.
Ni som vill ha in båtar på tomter där vi arbetar eller att våra arbeten på något sätt gör det svårt för er att ställa båten där ni vill ha den, prata med yrkesarbetarna där hindret finns eller maila till bullandob4@frentab.se någon vecka innan ni ska fram. Det kommer även att gå ut information från era föreningar.

Mail: bullandob4@frentab.se
Journr: 073 068 26 09 (att användas i nödfall)

Nu finns dokumenten här; Medlemmar -> Dokument men även här nedan (krävs inloggning). Det ska ha gått ut ett e-post till samtliga medlemmar, om ni inte fått något vänligen kontrollera ert skräppostfilter.

Inga filer hittade i denna mapp.