Information från byggmöte nr.1

 1. Arbete på vallmostigen påbörjas den 23 Augusti. De börjar ifrån vändplan.
  De gräver upp och spränger och fyller igen för att minska tid med öppen väg. Rör dras i senare skede.
  Ni som bor på vallmostigen, om ni har en septitank kolla nivån i den innan de börjar gräva så det inte blir fullt medans vägen är uppgrävd.
  Provisorisk byggvägg från vallmostigen är planerad men väntar på de sista tillstånden.
 2. Arbete på konvaljstigen är förskjutet. Vi återkommer med mer info senare. Byggväg genom skogen kommer troligen ej att utföras pga. avslag (för stor åverkan på naturmark)
 3. Ang. betalning av inkopplingsavgift, det ska ske ca 3 månader innan slutbesiktning. Så ungefär okt/nov 2024. Det är också då man tidigast kan få sin LTA-pump.
 4. Båtupptagning.
  Framkomligheten på våra vägar kommer ju pga VA-arbetet att bli komplicerad framöver. Just nu pågår arbetet på Näckrosvägen, därför kommer det under hösten att bli svårt att komma ner till vår sjösättningsramp.
  Men vid Fagerdala brygga (vändplanen i änden på Fagerdalavägen) finns det en sjösättningsramp som vi kan använda. Det kostar 40 kr som man betalar via Swish.
  Som allternativ till Fagerdala får vi även låna Nya Västra Älvsalas sjösättningsramp.
  I sånt fall, ta kontakt med Nya Västra Älvsalas hamnkapten Ronny Pelizzoli på tel. 070-046 15 16, eller e-post hamnkapten@alvsala.se så kan ni komma överens om användningen av rampen och hantering av koden.
 5. Om ni har uppgrävt framför tomten och vill köra in båten kontakta Ernst på Frentab

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Tagged .