Geotekniska undersökningar

Tyréns Sverige AB kommer under vecka 38 och 39 att utföra geotekniska undersökningar i ert område på uppdrag av Frentab och Värmdö Kommun. Undersökningar kommer att utgöra underlag inför projektering av de kommande ledningarna. Undersökningarna utförs med en borrbandvagn som borrar ner stål i marken, se bild. Vi undersöker vilka jordar som förekommer, djup till […]

Läs mer

DEVVA uppdatering ang. VA frågor

Vi i DEVVA-gruppen som från föreningen blivit ombedda att projektleda vår VA utbyggnad kommer träffa ansvariga på Värmdökommun den 23 maj kl 10.00. Vi har en hel del praktiska frågor som vi kommer ta upp med kommunen samtidigt som vi tror att det finns många funderingar och frågor kring detta projekt bland er medlemmar, därför […]

Läs mer