Välkommen till sommarmöte

Detta möte är endast av informativ karaktär och protokollföres ej.

När: 1 Juli. Klockan 16.00. Plats: Vid Boulebana alternativt sjöbod.

Agenda:

Välkommen och presentation av styrelse och övriga områdesansvariga.

1. DEWA Vi informerar om det vi vet ang status kommunalt vatten och avlopp.

2. Vägrenar. Viktigt med att medlem sköter sin dikeskanter ca 2 meter in.

3. Hastighet 20 km gäller på området. Mycket dammigt på sommaren och lekande barn och djur.

4. Bryggförening bildande prio till årsmöte 2024.

5. Bastu,vattenrgrupp.

6. städdag: 14 oktober.

7. Vattning: Vattning av gräsmattor ej tillåtet. Var rädd om vattnet. Nyttja gärna vattentunnor.

8. Hopptorn, räddninsväg.

9. Arbetsgrupper Hamngruppen (finns) Sjöbod snickerigruppen. bildande Skog bildande Midsommargrupp Marianne sammankallande KTÄ Presenterar sina aktiviteter.

10. Övriga frågor.

11.Sommarfest 1 Juli 18.30. Det är KTÄ som i håller den.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen