Angående LTA-pump

Denna information är sammanfattad från en mejlkonversation mellan kommunen och en medlem i föreningen.


Vilken LTA-pump är det som gäller för installation?


Det är LPS2000E2 som kommunen använder och det är enbart denna som kommunen godkänner, inga andra varianter.
Denna fråga har lyfts flera gånger tidigare och man har i tekniska nämnden beslutat att kommunen endast tillåter LPS2000E2.


Man får inte heller kapa den pga av frysrisken.


Locket till LTA-stationen är ej körbart. Det ska sticka upp ca 10 cm ifrån marken och bör inte placeras i en infart.
Däremot är anslutningspunktens becktäckningar (brunnslock) till ventilerna körbara.