Lite historia om beslutet om att bilda samfällighet

2020- styrelsen informerade om ett eventuellt bildande av samfällighet

2021- Beslut togs om att skicka in ansökan om bildande av samfällighet (enig stämma)

2022 Information om att ansökan är inskickad och vi väntar på att tilldelas en förättare.

2023- Info på hemsida, Kallelse från lantmäteriet till bildande av samfällighet. Beslut togs om lika andelsstal.

14 Juli överklagandetid slut.

 Fördelar:

-Juridisk person

-Vi kan ta lån

-Vi kan utfärda p bot

-Vi kan inkräva avgifter

– Försäkring

– Anlitande av entreprenörer (kan vara svårt utan organisationsnummer)