DEVVA uppdatering ang. VA frågor

Vi i DEVVA-gruppen som från föreningen blivit ombedda att projektleda vår VA utbyggnad kommer träffa ansvariga på Värmdökommun den 23 maj kl 10.00.
Vi har en hel del praktiska frågor som vi kommer ta upp med kommunen samtidigt som vi tror att det finns många funderingar och frågor kring detta projekt bland er medlemmar, därför önskar vi att om ni har frågor som vi ska ta upp med kommunen vänligen mejla dessa till båda mejladresserna innan 23 maj!

joakim.leche@gmail.com
per.flyborg@hotmail.com

Tagged , .