I-bryggan snart återställd

I-bryggan är flyttad på sin plats och nya tyngre betongankare har lagts ut.

Reservdelar till de trasiga bommarna är beställda och ligger färdigtillverkade på fabriken.

Dessa kommer att skickas till oss och kommer att levereras under veckan.

Om allt fungerar som tänkt kommer vi att ha nya bomrör m.m. som vi kan montera på städdagen.

Hamnkapten

Tagged .