Vattnet är under kontroll

R-bryggans, gästboj och badbryggans kättingar samt bottnen under hoptornet har undersökts av dykare.
Resultatet är blev att bägge kättingarna på R-bryggans mitt byttes, endast 3 mm var kvar. Gästbojen understa länk hade 1 mm kvar och ersattes av nytt schakel, då kättingen i övrigt var okej. Förankringen av badbryggan såg bra ut och endast småsaker hittades under hoptornet.

Nästa kontroll av dykare kan vänta till 2025, då vi vet att även I-bryggans kätting var bra vid kontroll förra året.

Tagged .