Serviceväg / gångstig till I-bryggan påbörjad

Hamnen har börjat bygga en serviceväg för att enklare, mindre utmanande, kunna få ut och in tunga grejor.
Målsättningen är att skapa en rakare, torrare, fastare, jämnare och kortare väg för transport av material, denna smala väg kommer också kunna användas som gångstig för de som har sina båtar vid byggan.
Anledningen att detta sattes igång i år var att vi fick fyllnadssten från Nicolas Persson efter hans sprängning. Detta väg/stig bygge är ett lågkostnadsprojekt som är beroende av att vi kan få fyllnadssten gratis och har således inget slutdatum.

Janne
Hamnkapten

Tagged .