Sommarmöte 7 juli 14:00

Info om detaljplan och VA, beslut om stadgar.

Årets sommarmöte inleds med viktig information om den nya detaljplanen och VA-utbyggnaden. Det är ett bra tillfälle till frågor och synpunkter – ju tidigare vi är med och påverkar, desto lättare att få gehör. När vi kommer fram till det formella samrådet för detaljplanen (i början på nästa år) så kan det vara betydligt svårare att få igenom nya förslag.

Vi ska också fatt beslut om revidering av våra stadgar samt välja en ny styrelsesuppleant.

Klicka här för inbjudan

Väl mött!

Johan Åkerblom
ordförande VÄTF