Höstens städdagar 13-14 okt

Välkommen till VÄTF:s städdagar

den 13 – 14 Oktober 09:00 – 13:00

Samling vid Sjöboden.

Vi kommer att arbeta med att röja träd och sly enligt vår grönområdesplan. Ta med era krattor och grensaxar!

Frukt och dryck kommer att finnas vid de olika arbetsstationerna. Härliga korvar och dito dryck serveras vid hamnboden från kl 13:00.

OBS att det är Obligatorisk avprickning både vid 09:00 och 13:00. Ange din fastighetsbeteckning så att vi kan föra städavdraget till rätt faktura. Avdraget görs alltid i efterskott på nästkommande års faktura.

Meddela gärna om du kommer eller ej, senast 9:e Oktober, så vet vi hur mycket mat och dryck vi skall köpa in. Osa på info@vatf.se

Se fullständig kallelse (klicka på nedan länk)

Höstens städdagar

Väl mött!

Styrelsen för Västra Älvsala Tomtägareförening.