Angående LTA-pump

Denna information är sammanfattad från en mejlkonversation mellan kommunen och en medlem i föreningen. Vilken LTA-pump är det som gäller för installation? Det är LPS2000E2 som kommunen använder och det är enbart denna som kommunen godkänner, inga andra varianter.Denna fråga har lyfts flera gånger tidigare och man har i tekniska nämnden beslutat att kommunen endast […]

Läs mer

Information från Frentab och Värmdö kommun

Det är glädjande för oss på Frentab att ha fått fortsatt förtroende att förbättra VA nätet i Älvsala området. De områden som nu ligger på tur.Vi kommer fortsätta på vägar som tillhör Älvsala Nya Tomtägareförening men även börja med arbeten i Älvsala Västra Tomtägarförening. Se bifogad karta. Information är viktigt!Vi vill ge information men också […]

Läs mer