Välkommen till sommarmöte

Detta möte är endast av informativ karaktär och protokollföres ej. När: 1 Juli. Klockan 16.00. Plats: Vid Boulebana alternativt sjöbod. Agenda: Välkommen och presentation av styrelse och övriga områdesansvariga. 1. DEWA Vi informerar om det vi vet ang status kommunalt vatten och avlopp. 2. Vägrenar. Viktigt med att medlem sköter sin dikeskanter ca 2 meter […]

Läs mer
trees in a forest

Trädfällning, vad gäller med nya detaljplanen.

Sedan december 2022 gäller den nya detaljplanen i vårt område. I och med detta så finns det en del att tänka på vid trädfällning både på föreningens mark och på våra tomter. I samband med detaljplanearbetet har kommunen gjort en inmätning av särskilt skyddsvärda träd på tomtmark. I vårt planområde har 362 träd varav 173 […]

Läs mer