Viktig information om pågående VA-arbeten

Bäste medlem

Viktig information om utbyggnaden av vatten och avlopp.

Det har kommit till styrelsens kännedom att entreprenörer tagit kontakt med medlemmar och vill offerera arbeten för vatten och avloppsarbeten (VA-arbeten) på medlemmarnas tomter.

Vissa av dessa har sagt att det de pågående VA-arbetena går snabbare än planerat och det därför är dags att handla upp sina arbeten.

Efter kontakt med kommunen kan vi konstatera att det som gäller är:

• Faktura kommer skickas ut till fastighetsägaren direkt efter att entreprenaden har en godkänd slutbesiktning. 

• Om allt går bra kommer det ske under sommaren, men kan även bli under oktober/november 2024. 

• LTA enheten (tank med pump och kvarn), kommer levereras efter att fakturan är betald.

Då våra vägar, samt diken, ingår i kommunens upphandlade arbetsområde fram till och med slutbesiktning, har kommunen under den perioden full rådighet över dessa, förutom att vi som medlemmar skall kunna transportera oss på dem. 

Entreprenören (Frentab) är även arbetsmiljöansvarig (BAS-U) för området. Det kan endast finnas en arbetsmiljöansvarig per område. 

Entreprenören kan således neka oseriösa aktörer att utföra arbete med hänvisning till arbetsmiljö.

Så att medlemmar påbörjar sina arbeten inom detta område är ej att föredra, dels beroende på ovan, dels att det är problematiskt rent logistiskt och kan påverka entreprenadens färdigställande. Dessutom görs en syn av vägarna i området i samband med slutbesiktningen tillsammans med vägföreningen för att säkerställa att det är återställt till befintligt och då blir det svårt att avgöra vem som eventuellt orsakat skador på vägarna.

Erfarenheten från Östra Älvsala är också att fastighetsägare kopplat in sig på det nya systemet innan slutbesiktning. Detta medför att entreprenaden ej blir godkänd då det kommer in bakterier i ledningarna och godkända vattenprover ej kan fås. Kostnaden för tillkommande provtagningar med mera kan komma att belasta den fastighetsägare som gör det.

Samfälligheten och styrelsen kommer ej bidra med ersättning, arbete med mera i sådana fall.

Att tänka på vid upphandling av entreprenör:

• Ta in flera offerter.

• Entreprenörer som jagar och är påstridiga är ofta ej rätt.  Områden som våra, med många engångsbeställare av komplicerade arbeten, drar lätt till sig oseriösa aktörer.

• Gör en kreditundersökning och se till att entreprenören är tillräckligt stor och har bra ekonomi, så denne kan slutföra arbetet och även finnas kvar under garantitiden.

• Kolla även upp ägare och styrelse. Nystartade bolag och bolag där personer byts ofta är ofta en risk.

• Då de arbeten som kommer att utföras i många fall är riskfyllda, gäller det att kontrollera att entreprenören har rätt försäkringar och kunskap.

Sprängning kan orsaka stora skador på egen fastighet och grannars. Tänk även på att se över ditt försäkringsskydd.

• Tänk på att man i de flesta fall måste besiktiga grannfastigheter och sätta upp vibrationsmätare, innan sprängningar kan göras. Detta skall ingå i entreprenaden.

• Om man går ihop några fastighetsägare så kan man spara lite pengar om man samordnar dessa besiktningar.

Styrelsen kommer ej att samordna eller upphandla entreprenörer. Men är självklart behjälplig för frågor med mera.

Tänk också på GDPR

Utskick på mail, eller inlägg i digitala grupper där man hänger ut oseriösa företag,  kan vara olagliga. Att sprida rykten eller lägga ut uppgifter om domar, förelägganden med mera är ej att rekommendera.

Så bättre att prata med varandra.

Kommunen och dennes entreprenör skickar kontinuerligt ut info.

Vi försöker bjuda in dem till våra möten, så det finns möjlighet för medlemmar att ställa frågor.

Styrelsen