Vår stora Ek vid infarten…

Vi har en jätteek vid infarten till vårt område som håller på att dela på sig, det går att se igenom den.

En massa ledningar går vid sidan av den. Stor risk att den skulle blåsa av.

Arne tog kontakt med kommunen, som fortfarande tänker, tror vi!

Jag tog kontakt med Länstyrelsen och Trafikverket om det fanns någon möjlighet att rädda den.

Så var inte fallet, Trafikverket kommer under våren att ta bort den.

De kommer även att ta bort en hel del gamla ekar utmed Fagerdala allé väg, ner mot Fagerdala gård.

Återplantering kommer att ske med Svensk Skogslönn.

Bästa hälsningar

Vägmästare Ninnie