Nyårshälsning 2019

Så här på årets sista skälvande timmar vill jag tillägna ett stort tack till alla medlemmar i VÄSTRA ÄLVSALA TOMTÄGAREFÖRENING.

Alla ni eldsjälar som ställer upp år efter år i vått och torrt för att hålla våra gemensamma tillgångar i ett fint skick.

Ni som även i år sett till att midsommarfirandet tillsammans med Fagerdala Tomtägareförening blivit ett fint och trevligt årligt arrangemang.

Alla ni som deltog på vårt årliga sommarmöte (informationsmöte) samt i år vår gemensamma grillkväll efter avslutat sommarmöte.

Men sist men inte minst kan jag inte nog med glädje och beundran tänka tillbaka på höstens två städdagar och tillägna ett STORT tack till er alla som var med. Vädrets makter som bjöd på ett fint duggregn under de båda städdagarna. Trots det så var humöret på topp alla uppgifter utfördes med ett leende på läpparna. Upprustningen av vårt brevlådeställ har nu gjort det möjligt för alla medlemmar att sätta upp en brevlåda med namn och adress. Mer info finns på vår hemsida.

Ett stort tack till DEWA-gruppen som har sett till att vi fått information så fort som möjligt gällande kommunens utbyggnad av vatten och avlopp i vårt område. Alla medlemmar var välkomna till Värmdö kommunhus 28 november 2019. Det är upp till varje medlem att hålla sig uppdaterade på vad som händer och att skicka in eventuella synpunkter till kommunen i tid. Har ni frågor gällande vatten och avloppsutbyggnaden så är ni alltid välkomna till DEWA-gruppen eller styrelsen. 

Vi kanske inte kan svaret direkt men vi hjälps åt och återkommer så fort vi kan.

Ni når oss på info@vatf.se och DEWA-gruppens dokument finns att läsa på vår hemsida samt information på kommunens hemsida https://www.varmdo.se

Jag vill uppmärksamma er på att vi nästa år kommer att städa och genomföra årsmöte under samma dag.

Städdag vår 2020: 25 April 2020, klockan 9-13 avslutas med korvgrillning.

Årsmöte 2020: 25 april 2020, klockan 16-18 OBS LÖRDAG plats Värmdö bygdegård, Hemmesta.

GOTT NYTT ÅR

     ÖNSKAR

Rose-Marie och hela styrelsen