Häst och fårhagarna

Vår förening har upplåtit en del av våra marker för bete till lokala djurhållare.

Detta är en del i att hålla efter våra marker mot igenväxning ,hjälpa lokala djurägare att kunna ha djur och ett uppskattat inslag för speciellt våra yngre medlemmar.

Djurhållarna har alla tillstånd som krävs från oss och kommunen.

Problemet som har uppstått på våra ägor är att det en gång förra året och en gång i år skett sabotage.

Någon har förstört inhägnaden så att hästar kommit lösa.

Vi i styrelsen ser allvarligt på detta och ber medlemmar att vara uppmärksamma om ni ser något som verkar vara onormal aktivitet.

Ni kan kontakta mig Arne (ordförande) per tel el sms på 070-5861550

Låt oss hoppas att detta bara var en engångshändelse så att djuren får vara kvar där de skall vara.

Med vänlig hälsning

Styrelsen