Geotekniska undersökningar

Tyréns Sverige AB kommer under vecka 38 och 39 att utföra geotekniska undersökningar i ert område på uppdrag av Frentab och Värmdö Kommun. Undersökningar kommer att utgöra underlag inför projektering av de kommande ledningarna. Undersökningarna utförs med en borrbandvagn som borrar ner stål i marken, se bild. Vi undersöker vilka jordar som förekommer, djup till berg samt grundvattennivåer. Under vecka 37 kommer de planerade borrpunkterna att markeras ut. Antingen med en spraymarkering på asfalt eller med en stakkäpp som slås ned i marken. När vi utför undersökningarna kan det delvis vara dålig framkomlighet på den vägen vi arbetar på. Arbetet vid respektive punkt tar upp till 30 minuter. Sedan rullar borrbandvagnen vidare till nästa punkt.

 

Inom detta område kommer undersökningarna att utföras:

https://kartor.eniro.se/m/PVwcb

Vid frågor rörande undersökningen kan ni höra av er till:

Tyréns Sverige AB

Fredrik Eriksson, 010-452 32 52, fredrik.eriksson@tyrens.se

Josefine Sandqvist, 010-452 28 69, josefine.sandqvist@tyrens.se

Tagged .