Att göra på städdagen 5 maj

Välkomna till städdagen!
Här är att-göra-listan:
STÄDDAGEN 5 maj 18.pdf