Hamnen

I-bryggan åter på plats

Tack hamngruppen för allt fantastiskt

jobb med att få ibryggan på plats efter vinterns haveri.

Bryggan beräknas vara i drift from:

Vårens städdagen den 4 Maj .