Midsommar 2021

Vi verkar gå mot bättre tider avseende Covid-19 men med ett maxtak på 100 personer i nuläget för sammankomster utomhus så vill ej styrelsen stå bakom något officiellt arrangemang. Det har åren innan varit 170 till 250 personer närvarande och det är omöjligt att spå intresset detta ovanliga år.

Firandet har sedan 2012 då det gamla firandet med spelmän på lördagen upphörde handhavts av en frivillig grupp utanför styrelsen men med ett litet ekonomisk bidrag från föreningen. Tanken med det är att sprida arbetsinsatser inom föreningen och resultatet har varit fantastiskt.

I dagsläget har vi inte någon frivilliggrupp aktiverad pga rådande situation och den tidigare sammankallande kraften har två uppgifter inom styrelsen .

Om några känner sig manade att klä och resa stång samt fira i enlighet med rådande restriktioner motsäger sig styrelsen ej detta.

Dock måste de som gör detta tillse att rådande restriktioner följes och att ansvara för att stång demonteras.

Vore mycket trevligt om vi kunde få fram frivilliga till en grupp på årsmötet och förhoppningsvis kunna få ett fint och klassiskt firande 2022.

 

Med soliga hälsningar

Styrelsen