Hopptornet lagat på städdagen

Höstens städdag hölls lördagen 14 oktober. Uppslutningen var god. Regnperioden gjorde ett uppehåll under de timmar städdagen var igång.

Några timmar senare haglade det.

Men under arbetets gång reparerades hopptornet på udden så att det är fullt funktionsdugligt till kommande badsäsong.