Hästar på bete

För att hjälpa våra grannar som håller hästar och minska transport av köpt hö så kommer vi att ha besök av 4-benta gäster under en kort tid. Maria som driver gården hägnar in en hage i en till 2 veckor och låter djuren sköta om våra ängar. Hon kör vatten med en liten 4 hjuling och tar bort spillning i enlighet med kommunens anvisningar. Ängar som berörs är den vid gamla skolvägen ( där det fina hagtornsträdet skyddas) och ängarna vis sjön som vetter mot näckrosvägen.

Om vi har tur så kommer vi också att få hjälp att ta bort sly med hjälp av får vid Fagerdalavägen (där vi barkat aspar)

Med vänlig hälsning

Arne Eriksson Ordförande