Välkommen till Västra Älvsala Tomtägareförening

Föreningen bildades 1957 och omfattar idag 80 tomter, de flesta rymmer fritidsboende, ett femtontal är permanentbebodda.

Föreningen äger vägarna och allmänningarna i området i en fastighet som heter Västra Älvsala 5:1. Föreningen har också anläggningar för sommarvatten, båtbryggor, badplats mm.

Arbetet i föreningen sköts till stor del av ideella krafter, men för väghållning och skötsel av grönområden anlitar vi entreprenörer.

Som medlem betalar man medlems- och vägavgift. De som är anslutna till sommarvatten betalar vattenavgift, de som har båtplats betalar hamnavgift och de som är med i bastusektionen betalar bastuavgift.

Läs gärna mer om föreningen här på vår hemsida. På hemsidan kan du också boka gästbojen, som håller för fem ton. [Läs mer..]

Nyhetsbrev november

Läs om hemsida, vatten, viltvård och anti-stöldåtgärder i read-more-rutan!  ...
Read More